Bez stylů   Se styly

Časopis pro Svazek obcí Blatenska.


Zde si můžete stáhnout formulář, který se používá pro podávání inzerce v  listech Blatensko SOB. Formulář si vytiskněte, vyplňte a spolu s ústřižkem složenky pošlete na adresu ve formuláři uvedenou.
Formulář ke stažení.


Jednotlivá čísla ke stažení (pdf):