Bez stylů   Se styly

SMOOS - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

SMOOS - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Vyvěšeno 20.5.2024. Sejmuto 20.6.2024

SMOOS - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

SMOOS - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Vyvěšeno 26.5.2023. Sejmuto 15.6.2023

SMOOS - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

SMOOS - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Vyvěšeno 30.5.2022. Sejmuto 31.12.2022

Rozpočet DSO SMOOS za rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet DSO SMOOS za rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2026 byl schválen VH SMOOS dne 13.12.2021. Dokumenty jsou zároveň vyvěšeny na stránkách www.smoos-st.cz

Vyvěšeno 17.12.2021. Sejmuto 31.12.2026

SMOOS - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

SMOOS - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Vyvěšeno 5.7.2021. Sejmuto 31.12.2021

Plán rozvoje DSO SMOOS 2021-2025

Plán rozvoje DSO SMOOS 2021-2025

Vyvěšeno 7.12.2020. Sejmuto 31.12.2025