Obec Hlupín

Co je to CZECH POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech Point je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech Point poskytují tyto služby:
Výpisy z:
• Obchodní rejstřík
• Živnostenský rejstřík
• Katastr nemovitostí
• Rejstřík trestů
• Insolventní rejstřík
• Seznam kvalifikovaných dodavatelů
• Bodové hodnocení řidiče
Konverze dokumentů:
• Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
• Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
• Ověření provedení autorizované konverze
Ostatní podání:
• Do registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
• Do registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu
• Do registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH.
Agendy ISDS:
• Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
• Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
• Žádost o zřízení datové schránky
• Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
• Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
• Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
• Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
• Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku (IČ subjektu, IČ podnikatele/fyzické osoby, název katastrálního území a číslo listu vlastnictví).
Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou mocí a svoji totožnost.

Na Obecním úřadu v Hlupíně je tyto výstupy možné získat:
v pondělí 19-21:00 nebo po telefonické domluvě u těchto pracovníků:
účetní paní Pavla Fišerová
místostarosta pan Ing. Petr Břicháček
-------------------------------------------------------------------------------- 

Ceník

Obchodní rejstřík: 100,-Kč/1. stranu + 50,-Kč za každou další i započatou stránku

Živnostenský rejstřík: 100,-Kč/1. str. + 50,-Kč za každou další i započatou str.

Katastr nemovitostí: 100,-Kč/1. str. + 50,-Kč za každou další i započatou str.

Restřík trestů : 50,-Kč

Výpis bodového hodnocení řidiče: 100,-Kč

Autorizované konverze dokumentů: 30,-Kč za stránku