Obec Hlupín

Úřední deska
Zápis č.7/2015 ze zasedání zastupitelstva OÚ Hlupín
Veřejná vyhláška
Kanalizace
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
Komentář k hodnotící zprávě za rok 2014
Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za Svazek obcí Blatenska Jihočeského kraje
Závěrečný účet za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2014
2015-03-11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
2015-03-11 Zpráva inventarizační komise za rok 2014
2015-03-11 Závěrečný účet za rok 2014
2015-03-11 Výkaz zisku a ztráty 2014
2015-03-11 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2014
2015-03-11 Schválený rozpočet roku 2015
2015-03-11 ROZVAHA rok 2014
2015-03-11 Příloha za rok 2014
Návrh rozpočtu SOB na rok 2015

Svazek obcí Blatenska


Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2015

Svazek měst a obcí okresu Strakonice


Návrh rozpočtu na rok 2015

Obec Hlupín


Veřejná vyhláška - oznámení o předání lesních hospodářských osnov
Oznámení o výběru nejvodnější nabídky - odbahnění rybníka
Výzva k podání nabídek

Oprava a odbahnění rybníka Hlibůček


Veřejná vyhláška

o zahájení řízení o 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DS SOB za rok 2013
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013
Závěrečný účet za rok 2013
Výkaz zisku a ztrát 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013
Rozvaha 2013
Inventarizační zpráva 2013
Daň z nemovitostí v roce 2014
Veřejná vyhláška - územní plán obce Hlupín
Pozvánka k veřejnému ústnímu jednání 3.4.2014

„Domovní čistírna odpadních vod s kanalizací“


Veřejná vyhláška - kormorán
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Veřejné osvětlení obec Hlupín"
Prodej psů
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Veřejné osvětlení obec Hlupín"
Elektrické kabelové vedení

veřejné jednání 22.10.2013 v 8:30


Veřejné projednání návrhu územního plánu

v úterý 1.10.2013 v 16:30 hod. na Obecním úřadu v Hlupíně


Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného

ČEVAK


Stav nebezpečí - rozhodnutí hejtmana Jč kraje
Nouzový stav - rozhodnutí vlády ČR
Krizový štáb Jč. kraje

bezplatná telefonická linka 800 100 450


Závěrečný účet hospodaření SOB za rok 2012
Informace pro poplatníky daně z nemovitostí
Závěrečný účet Obce Hlupín za rok 2012
Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2012
Zpráva o výsledku finančních kontrol obce Hlupín za rok 2011
Závěrečný účet SMOOS za rok 2011
Pozvánka na Valnou hromadu SMOOS

28.6.2012 od 16 hodin


Zjišťovací řízení k Programu rozvoje Jihočeského kraje

průvodní dopis


Závěr zjišťovacího řízení

Program rozvoje Jihočeského kraje


Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2011
Přijaté dotace za rok 2011
Veřejná vyhláška

Finanční úřad ve Strakonicích


Pozvánka na valnou hromadu SMOOS 23.1.
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2012
Návrh rozpočtu na rok 2012
Vyložení návrhu změn map BPEJ
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
Vyúčtování vodného a stočného
Bezproudí 16.6.2011 od 12:00 do 14:00
Závěrečný účet hospodaření SOB za rok 2010
Audit SOB za rok 2010
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2010
Zpráva inventarizační komise
Závěrečný účet za rok 2010
Přijaté dotace v roce 2010
Finanční úřad - informace k dani z nemovitostí
Návrh rozpočtu na rok 2011
Veřejná vyhláška

o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje


Návrh rozpočtu SOB na rok 2011
Pozvánka

na veřejné projednání projektu "Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice"


Zahájení stavebního řízení Renovace návsi a přilehlých prostranství
Projednání návrhu územního plánu 4.11.2010
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hlupín