Bez stylů   Se styly

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Hlupín na rok 2017

Platnost od 1.12.2016do 31.12.2017

Návrh rozpočtu SMOOS 2017

SMOOS - Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Platnost od 3.11.2016do 31.12.2016

Návrh rozpočtu SOBu na 2017

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

Platnost od 27.9.2016do 31.12.2016

Smlouva o půjčení peněz MASce Blatensko

Jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SOBu (půjčka 250.000,- Kč) MASce Blatensko na dobu určitou (splatnost do 31.12.2016)

Platnost od 27.9.2016do 27.9.2019

Směrnice veřejné zakázky obce Hlupín

Směrnice veřejné zakázky obce Hlupín

Platnost od 2.5.2016do 31.12.2016

Kanalizace - Úprava provozu

Kanalizace - Úprava provozu

Platnost od 2.5.2016do 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty + inventarizace

Výkaz zisku a ztráty + inventarizace

Platnost od 1.5.2016do 31.12.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Platnost od 1.5.2016do 31.12.2016

Hlupín - prováděcí projekt kanalizace

Hlupín - prováděcí projekt kanalizace 2015

Platnost od 2.5.2016do 31.12.2016

Uzavírka a objížďka obce

Uzavírka a objížďka obce v roce 2016 v rámci budování kanalizace.

Platnost od 2.5.2016do 31.12.2016

Přidán územní plán obce Hlupín

Sekce "Územní plán"

Platnost od 1.5.2016do 31.12.2016

Kanalizace - technické podklady

Do sekce "Stavební projekty" přídány tech.podklady pro realizaci kanalizace.

Platnost od 20.1.2025do 31.12.2016

Uzavírka a objížďka obce

Uzavírka a objížďka obce při stavbě kanalizace

Platnost od 25.3.2016do 31.12.2016

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2015

Platnost od 20.1.2025do 20.12.2031