Bez stylů   Se styly

Výroční zpráva poskytování informací rok 2017

Výroční zpráva poskytování informací rok 2017

Platnost od 10.1.2018do 31.12.2018

Volba prezidenta ČR 2018

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky

Platnost od 28.12.2017do 31.1.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB

Platnost od 19.12.2017do 31.12.2018

Schválený rozpočet SOB na rok 2018

Platnost od 19.12.2017do 31.12.2018

Volby 2017

Volby do Poslanecké sněmovny 20.-21.10.2017

Platnost od 22.10.2017do 31.12.2017

Veřejná vyhláška - Omezení dopravy

Částečná uzavírka mostu přes Březový potok

Platnost od 22.9.2017do 31.12.2017

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Zákaz těžby smrku a borovice

Platnost od 14.9.2017do 31.12.2017

Svazek obcí Blatenska

Rozpočtové opatření, Závěrečný účet za rok 2016

Platnost od 10.7.2017do 31.12.2017

Schválený závěrečný účet DSO za rok 2016

Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Platnost od 26.6.2017do 31.12.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Platnost od 26.6.2017do 31.12.2017

Přílohy 2016

Přílohy 2016

Platnost od 22.5.2017do 31.12.2017

Závěrečný účet DSO 2016

Závěrečný účet DSO 2016

Platnost od 22.5.2017do 31.12.2017

Zpráva inventarizační komise 2017

Zpráva inventarizační komise 2017

Platnost od 10.5.2017do 31.12.2017

DSO Radina

Závěrečný účet za rok 2016

Platnost od 10.5.2017do 31.12.2017

Přílohy za rok 2016

Přílohy za rok 2016

Platnost od 1.5.2017do 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016

Platnost od 1.5.2017do 31.12.2017

Výkaz pro hodnocení plněn í rozpočtu Fin 2 - 12 M rok 2016

Výkaz pro hodnocení plněn í rozpočtu Fin 2 - 12 M rok 2016

Platnost od 1.5.2017do 31.12.2017

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 2016

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 2016

Platnost od 1.5.2017do 31.12.2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Hlupín na rok 2017

Platnost od 1.12.2016do 31.12.2017

Návrh rozpočtu SMOOS 2017

SMOOS - Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Platnost od 3.11.2016do 31.12.2016

Návrh rozpočtu SOBu na 2017

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

Platnost od 27.9.2016do 31.12.2016

Smlouva o půjčení peněz MASce Blatensko

Jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SOBu (půjčka 250.000,- Kč) MASce Blatensko na dobu určitou (splatnost do 31.12.2016)

Platnost od 27.9.2016do 27.9.2019

Směrnice veřejné zakázky obce Hlupín

Směrnice veřejné zakázky obce Hlupín

Platnost od 2.5.2016do 31.12.2016

Kanalizace - Úprava provozu

Kanalizace - Úprava provozu

Platnost od 2.5.2016do 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty + inventarizace

Výkaz zisku a ztráty + inventarizace

Platnost od 1.5.2016do 31.12.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Platnost od 1.5.2016do 31.12.2016

Hlupín - prováděcí projekt kanalizace

Hlupín - prováděcí projekt kanalizace 2015

Platnost od 2.5.2016do 31.12.2016

Uzavírka a objížďka obce

Uzavírka a objížďka obce v roce 2016 v rámci budování kanalizace.

Platnost od 2.5.2016do 31.12.2016

Přidán územní plán obce Hlupín

Sekce "Územní plán"

Platnost od 1.5.2016do 31.12.2016

Kanalizace - technické podklady

Do sekce "Stavební projekty" přídány tech.podklady pro realizaci kanalizace.

Platnost od 20.1.2025do 31.12.2016

Uzavírka a objížďka obce

Uzavírka a objížďka obce při stavbě kanalizace

Platnost od 25.3.2016do 31.12.2016

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2015

Platnost od 20.1.2025do 20.12.2031