Bez stylů   Se styly

Pozvánka na jednání Valné hromady SOB

Pozvánka na jednání Valné hromady SOB - 29.5.2019

Vyvěšeno 13.5.2019. Sejmuto 29.5.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

E.On - 15.05.2019

Vyvěšeno 30.4.2019. Sejmuto 31.12.2019

Strategický rozvojový dokument

Obec Hlupín , období 2018-2023

Vyvěšeno 11.12.2018. Sejmuto 31.12.2023

Nabídka samovýroby dřeva v obecních lesích Mačkov

Nabídka samovýroby dřeva v obecních lesích Mačkov

Vyvěšeno 30.4.2019. Sejmuto 31.12.2019

Obec Záboří

Nájem z hrobů - hřbitov Záboří

Vyvěšeno 9.4.2019. Sejmuto 31.12.2019

Volby do EU parlamentu 2019

Volby do EU parlamentu 2019

Vyvěšeno 1.4.2019. Sejmuto 31.12.2019

DSO Radina - pozvánka na 1. jednání

14.5.2019 - OÚ Velký Bor

Vyvěšeno 1.4.2019. Sejmuto 31.12.2019

DSO Radina - informace o schváleném rozpočtu

DSO Radina - informace o schváleném rozpočtu

Vyvěšeno 31.12.2018. Sejmuto 31.12.2019

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2018

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2018

Vyvěšeno 11.1.2019. Sejmuto 31.12.2019

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno 22.10.2018. Sejmuto 31.12.2018

Volby do zastupitelstva 2018

Volby do zastupitelstva 2018

Vyvěšeno 15.10.2018. Sejmuto 31.12.2018

Pozvánka k seznámení s výsledkem vytyčení hranice pozemků

Pozvánka k seznámení s výsledkem vytyčení hranice pozemků

Vyvěšeno 8.10.2018. Sejmuto 31.12.2018

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Změna hranic II. ochranného pásma vodních zdrojů Nahošín.

Vyvěšeno 25.9.2018. Sejmuto 31.12.2018

Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉ KONZULTACI ROZPRACOVANÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STRAKONICE

Vyvěšeno 17.9.2018. Sejmuto 31.12.2018

Silnice Hlupín - Mečichov - uzavírka (11.9.-21.9.2018) - MěÚ Rozhodnutí

Silnice Hlupín - Mečichov - uzavírka (11.9.-21.9.2018) - MěÚ Rozhodnutí

Vyvěšeno 10.9.2018. Sejmuto 31.12.2018

Silnice Hlupín - Mečichov - uzavírka (11.9.-21.9.2018) - Harmonogram + Autobusy

Silnice Hlupín - Mečichov - uzavírka (11.9.-21.9.2018) - Harmonogram + Autobusy

Vyvěšeno 3.9.2018. Sejmuto 31.12.2018

Silnice Hlupín - Mečichov - uzavírka (11.9.-21.9.2018) - Podklady uzavírky

Silnice Hlupín - Mečichov - uzavírka (11.9.-21.9.2018) - Podklady uzavírky

Vyvěšeno 31.8.2018. Sejmuto 31.12.2018

Silnice Hlupín - Mečichov - uzavírka (11.9-21.9.2018)

Rekonstrukce propustku v km 0,200 a v km 0,550 na komunikaci III/1730 Mečichov– Hlupín.

Vyvěšeno 7.8.2018. Sejmuto 31.12.2018

SOB-Hodnotící zpráva za rok 2017-Schválená

SOB-Hodnotící zpráva za rok 2017-Schválená

Vyvěšeno 30.6.2018. Sejmuto 31.12.2018

SOB-FIN 2-12M za rok 2017 - Schválená

SOB-FIN 2-12M za rok 2017 - Schválená

Vyvěšeno 30.6.2018. Sejmuto 31.12.2018

SOB -Zpráva o výsledku přezk hosp. za rok 2017 SOB - Schválená

SOB - Zpráva o výsledku přezk hosp. za rok 2017 SOB - Schválená

Vyvěšeno 30.6.2018. Sejmuto 31.12.2018

Úprava návsi obce

Úprava návsi obce

Vyvěšeno 30.7.2018. Sejmuto 31.12.2018

Volby do zastupitelstev obcí dne 5. a 6. 10. 2018

Volby do zastupitelstev obcí dne 5. a 6. 10. 2018

Vyvěšeno 30.7.2018. Sejmuto 31.12.2018

SOB - Dotační smlouva - podepsaná

Smlouva o poskytnutí dotace - podepsaná

Vyvěšeno 16.7.2018. Sejmuto 16.7.2021

SOB - Dotační smlouva

Smlouva o poskytnutí dotace

Vyvěšeno 16.7.2018. Sejmuto 16.7.2021

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017. Ze dne 11.6.2018

Vyvěšeno 20.6.2018. Sejmuto 31.12.2018

SMOOS Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017

SMOOS Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017

Vyvěšeno 18.5.2018. Sejmuto 31.12.2018

Přiloha - Vykaz FIN 2-12 SOB

Přiloha - Vykaz FIN 2-12 SOB

Vyvěšeno 30.4.2018. Sejmuto 31.12.2018

Příloha - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2017

Příloha - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2017

Vyvěšeno 30.4.2018. Sejmuto 31.12.2018

Příloha - Hodnotící zpráva SOB za rok 2017

Příloha - Hodnotící zpráva SOB za rok 2017

Vyvěšeno 30.4.2018. Sejmuto 31.12.2018

Schváleno - Příloha za rok 2017

Schváleno - Příloha za rok 2017

Vyvěšeno 20.6.2018. Sejmuto 31.12.2018

Schválený - FIN 2 - 2 M k 31.12.2017

Schválený - FIN 2 - 2 M k 31.12.2017

Vyvěšeno 20.6.2018. Sejmuto 31.12.2018

Schváleno - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017

Schváleno - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017

Vyvěšeno 20.6.2018. Sejmuto 31.12.2018

Schváleno - Rozvaha za rok 2017

Schváleno - Rozvaha za rok 2017

Vyvěšeno 20.6.2018. Sejmuto 31.12.2018

Schválený výkaz zisku a ztráty za rok 2017

Schválený výkaz zisku a ztráty za rok 2017

Vyvěšeno 20.6.2018. Sejmuto 31.12.2018

Dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Rok 2018

Vyvěšeno 12.1.2018. Sejmuto 31.12.2018

Dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Rok 2017

Vyvěšeno 1.12.2017. Sejmuto 31.12.2018

Půjčka SOBu MASce v roce 2018

Půjčka SOBu MASce v roce 2018

Vyvěšeno 8.3.2018. Sejmuto 8.3.2021

Výroční zpráva poskytování informací rok 2017

Výroční zpráva poskytování informací rok 2017

Vyvěšeno 10.1.2018. Sejmuto 31.12.2018

Volba prezidenta ČR 2018

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky

Vyvěšeno 28.12.2017. Sejmuto 31.1.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB

Vyvěšeno 19.12.2017. Sejmuto 31.12.2018

Schválený rozpočet SOB na rok 2018

Vyvěšeno 19.12.2017. Sejmuto 31.12.2018

Volby 2017

Volby do Poslanecké sněmovny 20.-21.10.2017

Vyvěšeno 22.10.2017. Sejmuto 31.12.2017

Veřejná vyhláška - Omezení dopravy

Částečná uzavírka mostu přes Březový potok

Vyvěšeno 22.9.2017. Sejmuto 31.12.2017

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Zákaz těžby smrku a borovice

Vyvěšeno 14.9.2017. Sejmuto 31.12.2017

Svazek obcí Blatenska

Rozpočtové opatření, Závěrečný účet za rok 2016

Vyvěšeno 10.7.2017. Sejmuto 31.12.2017

Schválený závěrečný účet DSO za rok 2016

Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Vyvěšeno 26.6.2017. Sejmuto 31.12.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Vyvěšeno 26.6.2017. Sejmuto 31.12.2017

Přílohy 2016

Přílohy 2016

Vyvěšeno 22.5.2017. Sejmuto 31.12.2017

Závěrečný účet DSO 2016

Závěrečný účet DSO 2016

Vyvěšeno 22.5.2017. Sejmuto 31.12.2017

Zpráva inventarizační komise 2017

Zpráva inventarizační komise 2017

Vyvěšeno 10.5.2017. Sejmuto 31.12.2017

DSO Radina

Závěrečný účet za rok 2016

Vyvěšeno 10.5.2017. Sejmuto 31.12.2017

Přílohy za rok 2016

Přílohy za rok 2016

Vyvěšeno 1.5.2017. Sejmuto 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016

Vyvěšeno 1.5.2017. Sejmuto 31.12.2017

Výkaz pro hodnocení plněn í rozpočtu Fin 2 - 12 M rok 2016

Výkaz pro hodnocení plněn í rozpočtu Fin 2 - 12 M rok 2016

Vyvěšeno 1.5.2017. Sejmuto 31.12.2017

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 2016

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 2016

Vyvěšeno 1.5.2017. Sejmuto 31.12.2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Hlupín na rok 2017

Vyvěšeno 1.12.2016. Sejmuto 31.12.2017

Návrh rozpočtu SMOOS 2017

SMOOS - Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Vyvěšeno 3.11.2016. Sejmuto 31.12.2016

Návrh rozpočtu SOBu na 2017

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

Vyvěšeno 27.9.2016. Sejmuto 31.12.2016

Smlouva o půjčení peněz MASce Blatensko

Jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SOBu (půjčka 250.000,- Kč) MASce Blatensko na dobu určitou (splatnost do 31.12.2016)

Vyvěšeno 27.9.2016. Sejmuto 27.9.2019

Směrnice veřejné zakázky obce Hlupín

Směrnice veřejné zakázky obce Hlupín

Vyvěšeno 2.5.2016. Sejmuto 31.12.2016

Kanalizace - Úprava provozu

Kanalizace - Úprava provozu

Vyvěšeno 2.5.2016. Sejmuto 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty + inventarizace

Výkaz zisku a ztráty + inventarizace

Vyvěšeno 1.5.2016. Sejmuto 31.12.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Vyvěšeno 1.5.2016. Sejmuto 31.12.2016

Hlupín - prováděcí projekt kanalizace

Hlupín - prováděcí projekt kanalizace 2015

Vyvěšeno 2.5.2016. Sejmuto 31.12.2016

Uzavírka a objížďka obce

Uzavírka a objížďka obce v roce 2016 v rámci budování kanalizace.

Vyvěšeno 2.5.2016. Sejmuto 31.12.2016

Přidán územní plán obce Hlupín

Sekce "Územní plán"

Vyvěšeno 1.5.2016. Sejmuto 31.12.2016

Kanalizace - technické podklady

Do sekce "Stavební projekty" přídány tech.podklady pro realizaci kanalizace.

Vyvěšeno 20.1.2025. Sejmuto 31.12.2016

Uzavírka a objížďka obce

Uzavírka a objížďka obce při stavbě kanalizace

Vyvěšeno 25.3.2016. Sejmuto 31.12.2016

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2015

Vyvěšeno 20.1.2025. Sejmuto 20.12.2031