Bez stylů   Se styly

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Finanční rok 2018

Vyvěšeno 20.3.2019. Sejmuto 31.12.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Finanční rok 2018

Vyvěšeno 20.3.2019. Sejmuto 31.12.2019

Návrh - Výkaz zisku a ztráty 2018

Finanční rok 2018

Vyvěšeno 20.3.2019. Sejmuto 31.12.2019

Návrh - Rozvaha

Finanční rok 2018

Vyvěšeno 20.3.2019. Sejmuto 31.12.2019

Návrh - Příloha

Finanční rok 2018

Vyvěšeno 20.3.2019. Sejmuto 31.12.2019

Návrh - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Návrh - Fin 2 - 12 M - 2018

Vyvěšeno 20.3.2019. Sejmuto 31.12.2019

Dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Oznámení o zveřejnění dokumentů za rok 2018

Vyvěšeno 12.1.2018. Sejmuto 31.12.2018

Dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Oznámeni o zveřejnění dokumentů za rok 2017

Vyvěšeno 1.12.2017. Sejmuto 31.12.2018