Bez stylů   Se styly

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 4a. aktualizace

Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Vyvěšeno 5.1.2024

Obecně závazná vyhláška č.4-2024 poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška č.4-2024 poplatek ze psů

Vyvěšeno 11.12.2023

Obecně závazná vyhláška č. 3-2024 - poplatek za odpady

Obecně závazná vyhláška č. 3-2024 - poplatek za odpady

Vyvěšeno 11.12.2023

Obecně závazná vyhláška č.2 -2024 - pohybu psů v obci

Obecně závazná vyhláška č.2 -2024 - pohybu psů v obci

Vyvěšeno 11.12.2023

Obecně závazná vyhláška č.1-2024 - odpadové hospodářství

Obecně závazná vyhláška č.1-2024 - odpadové hospodářství

Vyvěšeno 11.12.2023

Oznámení o zveřejnění právního předpisu

o zákazu volního pobíhání psů a pohybu hospodářských zvířat na veřejném prostranství

Vyvěšeno 31.10.2023

Oznámení o zveřejnění právního předpisu

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Vyvěšeno 31.10.2023

Oznámení o zveřejnění právního předpisu

o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno 31.10.2023

Finanční úřad - Daň z nemovitosti

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023

Vyvěšeno 25.4.2023. Sejmuto 25.5.2023

Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání Aktualizace č. 3 ZÚR Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK)

Vyvěšeno 11.4.2023

Obecně závazná vyhláška obce Hlupín č.2/2023

Poplatky za odpady

Vyvěšeno 12.12.2022. Sejmuto 31.12.2023

Obecně závazná vyhláška obce Hlupín č.1/2023

Odpadové hospodářství

Vyvěšeno 12.12.2022. Sejmuto 31.12.2023

SBÍRKA ZÁKONŮ 66/2022

Usnesení vlády České republiky o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

Vyvěšeno 26.5.2022. Sejmuto 30.6.2022

Směrnice ČOV + příloha zápis zastupitelstva č.6 2018

Směrnice ČOV + příloha zápis zastupitelstva č.6 2018

Vyvěšeno 1.1.2018. Sejmuto 31.12.2025

SBÍRKA ZÁKONŮ 56/2022

Usnesení Poslanecké sněmovny o ukončení stavu pandemické pohotovosti

Vyvěšeno 5.5.2022. Sejmuto 31.12.2022

Veřejná vyhláška z daně nemovitých věcí

+Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Vyvěšeno 21.4.2022. Sejmuto 31.12.2022

SBÍRKA ZÁKONŮ 45/2022

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Vyvěšeno 13.4.2022. Sejmuto 31.12.2022

SBÍRKA ZÁKONŮ 34/2022

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb.

Vyvěšeno 17.3.2022. Sejmuto 31.12.2022

SBÍRKA ZÁKONŮ 24 - 2022

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky NOUZOVÝ STAV ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů.

Vyvěšeno 3.3.2022. Sejmuto 4.4.2022

SBÍRKA ZÁKONŮ 194

U s n e s e n í v l á d y České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021

Vyvěšeno 25.11.2021. Sejmuto 31.12.2021

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků - ptačí chřipky.

Vyvěšeno 24.11.2021. Sejmuto 25.11.2022

Veřejná vyhláška - Finanční úřad

Daň z nemovitých věcí za rok 2021

Vyvěšeno 26.4.2021. Sejmuto 31.12.2021

SBÍRKA ZÁKONŮ 45

122. U s n e s e n í v l á d y České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti

Vyvěšeno 7.3.2021. Sejmuto 31.12.2021

SBÍRKA ZÁKONŮ 43

120. U s n e s e n í v l á d y České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

Vyvěšeno 5.3.2021. Sejmuto 31.12.2021

SBÍRKA ZÁKONŮ 41

116. Usnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.

Vyvěšeno 1.3.2021. Sejmuto 31.12.2021

SBÍRKA ZÁKONŮ 40

115. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.

Vyvěšeno 1.3.2021. Sejmuto 31.12.2021

SBÍRKA ZÁKONŮ 39

96. U s n e s e n í v l á d y České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 97. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 98. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 99. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 100. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 101. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 102. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 103. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 104. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 105. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 106. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 107. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 108. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 109. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 110. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 111. U s n e s e n í v l á d y České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 112. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 113. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 114. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření

Vyvěšeno 26.2.2021. Sejmuto 31.12.2021

SBÍRKA ZÁKONŮ 38

94. Z á k o n o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů 95. Z á k o n o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Vyvěšeno 26.2.2021. Sejmuto 31.12.2021

MZE - Opatření obecné povahy

Správa lesů

Vyvěšeno 27.4.2020. Sejmuto 31.12.2020

MZE - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno 12.12.2019. Sejmuto 31.12.2020

Oznámení zahájení stavebního řízení

Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Vyvěšeno 14.10.2019. Sejmuto 28.10.2019

Veřejná vyhláška JČK

Veřejná vyhláška - Jihočeský Krajský Uřad

Vyvěšeno 4.10.2019. Sejmuto 31.12.2019

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

Opatření obecné povahy

Vyvěšeno 10.4.2019. Sejmuto 31.12.2019

Veřejná vyhláška vodní zdroj Nahošín

Veřejná vyhláška vodní zdroj Nahošín

Vyvěšeno 15.10.2018. Sejmuto 31.12.2018

Veřejná vyhláška - Uzavírka Hlupín-Mečichov 9/2018

Veřejná vyhláška - Uzavírka Hlupín-Mečichov 9/2018

Vyvěšeno 3.9.2018. Sejmuto 31.12.2018

Veřejná vyhláška - Zásad územního rozvoje

Veřejná vyhláška - aktualizace č.4 - Plzeňský kraj

Vyvěšeno 3.9.2018. Sejmuto 31.12.2018

FÚ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

FÚ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

Vyvěšeno 26.4.2018. Sejmuto 31.12.2018

Veřejná vyhláška

Územní plán Mečichov

Vyvěšeno 10.7.2017. Sejmuto 31.12.2017

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017

Vyvěšeno 1.5.2017. Sejmuto 29.5.2017

Revize kotlů

Revize spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva - do 31.12.2016

Vyvěšeno 10.10.2016. Sejmuto 31.12.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Stanovení záplavového území a aktivní zóny drobného vodního toku – Březový potok

Vyvěšeno 6.9.2016. Sejmuto 31.12.2016

Opatření - Zlepšování kvality ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad - CZ03

Vyvěšeno 7.6.2016. Sejmuto 31.12.2016

Veřejná vyhláška - Kvalita ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad - CZ03

Vyvěšeno 7.6.2016. Sejmuto 31.12.2016

Veřejná vyhláška

zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3 (

Vyvěšeno 30.5.2016. Sejmuto 31.12.2016

Směrnice veřejné zakázky Obce Hlupín

Vyvěšeno 25.4.2016. Sejmuto 31.12.2016

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016

Vyvěšeno 25.4.2016. Sejmuto 31.12.2016