Bez stylů   Se styly

SBÍRKA ZÁKONŮ 194

U s n e s e n í v l á d y České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021

Vyvěšeno 25.11.2021. Sejmuto 31.12.2021

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků - ptačí chřipky.

Vyvěšeno 24.11.2021. Sejmuto 25.11.2022

Veřejná vyhláška - Finanční úřad

Daň z nemovitých věcí za rok 2021

Vyvěšeno 26.4.2021. Sejmuto 31.12.2021

SBÍRKA ZÁKONŮ 45

122. U s n e s e n í v l á d y České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti

Vyvěšeno 7.3.2021. Sejmuto 31.12.2021

SBÍRKA ZÁKONŮ 43

120. U s n e s e n í v l á d y České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

Vyvěšeno 5.3.2021. Sejmuto 31.12.2021

SBÍRKA ZÁKONŮ 41

116. Usnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.

Vyvěšeno 1.3.2021. Sejmuto 31.12.2021

SBÍRKA ZÁKONŮ 40

115. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.

Vyvěšeno 1.3.2021. Sejmuto 31.12.2021

SBÍRKA ZÁKONŮ 39

96. U s n e s e n í v l á d y České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 97. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 98. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 99. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 100. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 101. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 102. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 103. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 104. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 105. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 106. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 107. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 108. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 109. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 110. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 111. U s n e s e n í v l á d y České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 112. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 113. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření 114. U s n e s e n í v l á d y České republiky o přijetí krizového opatření

Vyvěšeno 26.2.2021. Sejmuto 31.12.2021

SBÍRKA ZÁKONŮ 38

94. Z á k o n o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů 95. Z á k o n o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Vyvěšeno 26.2.2021. Sejmuto 31.12.2021

MZE - Opatření obecné povahy

Správa lesů

Vyvěšeno 27.4.2020. Sejmuto 31.12.2020

MZE - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno 12.12.2019. Sejmuto 31.12.2020

Oznámení zahájení stavebního řízení

Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Vyvěšeno 14.10.2019. Sejmuto 28.10.2019

Veřejná vyhláška JČK

Veřejná vyhláška - Jihočeský Krajský Uřad

Vyvěšeno 4.10.2019. Sejmuto 31.12.2019

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

Opatření obecné povahy

Vyvěšeno 10.4.2019. Sejmuto 31.12.2019

Veřejná vyhláška vodní zdroj Nahošín

Veřejná vyhláška vodní zdroj Nahošín

Vyvěšeno 15.10.2018. Sejmuto 31.12.2018

Veřejná vyhláška - Uzavírka Hlupín-Mečichov 9/2018

Veřejná vyhláška - Uzavírka Hlupín-Mečichov 9/2018

Vyvěšeno 3.9.2018. Sejmuto 31.12.2018

Veřejná vyhláška - Zásad územního rozvoje

Veřejná vyhláška - aktualizace č.4 - Plzeňský kraj

Vyvěšeno 3.9.2018. Sejmuto 31.12.2018

FÚ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

FÚ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

Vyvěšeno 26.4.2018. Sejmuto 31.12.2018

Veřejná vyhláška

Územní plán Mečichov

Vyvěšeno 10.7.2017. Sejmuto 31.12.2017

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017

Vyvěšeno 1.5.2017. Sejmuto 29.5.2017

Revize kotlů

Revize spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva - do 31.12.2016

Vyvěšeno 10.10.2016. Sejmuto 31.12.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Stanovení záplavového území a aktivní zóny drobného vodního toku – Březový potok

Vyvěšeno 6.9.2016. Sejmuto 31.12.2016

Opatření - Zlepšování kvality ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad - CZ03

Vyvěšeno 7.6.2016. Sejmuto 31.12.2016

Veřejná vyhláška - Kvalita ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad - CZ03

Vyvěšeno 7.6.2016. Sejmuto 31.12.2016

Veřejná vyhláška

zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3 (

Vyvěšeno 30.5.2016. Sejmuto 31.12.2016

Směrnice veřejné zakázky Obce Hlupín

Vyvěšeno 25.4.2016. Sejmuto 31.12.2016

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016

Vyvěšeno 25.4.2016. Sejmuto 31.12.2016