Bez stylů   Se styly

Veřejná vyhláška

Územní plán Mečichov

Platnost od 10.7.2017do 31.12.2017

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017

Platnost od 1.5.2017do 29.5.2017

Revize kotlů

Revize spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva - do 31.12.2016

Platnost od 10.10.2016do 31.12.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Stanovení záplavového území a aktivní zóny drobného vodního toku – Březový potok

Platnost od 6.9.2016do 31.12.2016

Opatření - Zlepšování kvality ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad - CZ03

Platnost od 7.6.2016do 31.12.2016

Veřejná vyhláška - Kvalita ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad - CZ03

Platnost od 7.6.2016do 31.12.2016

Veřejná vyhláška

zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3 (

Platnost od 30.5.2016do 31.12.2016

Směrnice veřejné zakázky Obce Hlupín

Platnost od 25.4.2016do 31.12.2016

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016

Platnost od 25.4.2016do 31.12.2016